Ile kosztuje naprawa sprężarek?

Ceny napraw sprężarek są uzależnione od wielu czynników, a ich wartości mogą się w znaczącym stopniu różnić. Warto jednak zauważyć, że nie jest to aspekt, w którym opłaca się obierać strategie oszczędnościowe, bo nawet słona opłata za naprawę sprężarki może uchronić przedsiębiorstwo przed znacznie większymi stratami finansowymi. O tym, co wpływa na zróżnicowane ceny serwisu urządzenia, jakim jest sprężarka, opowiemy w niniejszym wpisie.

Naprawa sprężarek – na czym polega jej specyfika?

Wszystkie kwestie związane z naprawą sprężarki warto ustalić już na długo wcześniej przed ewentualnym wystąpieniem awarii urządzenia. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie godnego zaufania serwisanta w momencie gdy każda godzina przestoju pracy sprężarki może generować horrendalne straty finansowe dla firmy. Awaria urządzenia powiązanego z układem pneumatycznym zatrzymuje procesy produkcyjne, na co przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogą sobie pozwolić. Szybkie rozwiązanie problemu w tego typu przypadkach jest niezwykle istotne i należy do podstawowych zasad odpowiedzialnego zarządzania.

Ile powinna trwać i kosztować standardowa naprawa sprężarki?

Szybkość działania w kwestii serwisu sprężarki jest niezwykle ważna. Można nawet powiedzieć, że jest to jeden z głównych czynników świadczących o poziomie jakości tej usługi. Standardowa usługa naprawy sprężarki powinna przebiegać w czasie krótszym niż 24 godziny. Czas dłuższy od wspomnianego mógłby przysporzyć firmie straty materialne trudne do zrekompensowania. Co więcej, sama możliwość zgłoszenia awarii powinna również być dostępna o każdej porze dnia i nocy. Podczas podpisywania umowy serwisowej, szczególnie warto mieć to na uwadze.

Co wpływa na cenę usług serwisowych sprężarek – na jakie rozwiązanie warto postawić?

Posiadanie zaufanego serwisanta jest kluczem do sukcesu. Zazwyczaj zaleca się podpisywanie umów serwisowych z punktami, od których pochodzi sprzęt. Jest to uzasadnione kilkoma następującymi argumentami:

  • Znajomość konstrukcji i specyfikacji danego modelu sprężarki – nie da się ukryć, że najlepszym specjalistą od określonego typu sprężarki, będzie ten, który ją sprzedaje. Skuteczność jego serwisu wynika natomiast nie tylko z dogłębnej wiedzy na temat danego rodzaju urządzenia, ale doświadczenia zebranego podczas serwisowania sprzętu innych klientów. Takie kompetencje pozwalają na szybkie rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
  • Nawiązanie umowy serwisowej – umowę serwisową najczęściej podpisuje się już w trakcie zakupu danej sprężarki. Zazwyczaj zawiera ona informacje względem tego, do czego zobowiązuje się usługodawca w określonych jednostkach czasowych. Kompleksowość i bezpieczeństwo tego rozwiązania jest ekonomicznie niezwykle opłacalna dla każdego przedsiębiorcy.
  • Rzetelność i wiarygodność – na poczucie bezpieczeństwa w zakresie nawiązania umowy serwisowej z firmą macierzystą ma jeszcze jeden, znaczący czynnik. Powierzając przegląd i naprawę awarii ekspertowi z miejsca zakupu sprężarki, możemy mieć pewność, że będzie ona zgodna ze stanem faktycznym urządzenia i nie zostaniemy naciągnięci na nadprogramowe i nieuzasadnione koszty. Zdarza się bowiem, że niektórzy specjaliści naciągają lub wyolbrzymiają skutki awarii sprężarki, by zwiększyć rachunek za serwis. W przypadku firmy, która sprzedała dany model sprężarki, ta strategia jest kompletnie nieopłacalna, choćby ze względu na gwarancję, która go obejmuje lub typ umowy serwisowej.
  • Typ umowy serwisowej może mieć różny charakter w zależności od usługodawcy. W większości przypadków jest jednak tak, że za usługę serwisową płaci się w zryczałtowanej formie. Warto jednak mieć na uwadze, że pod pojęciem serwis kryje się znacznie więcej usług, o których opowiemy nieco więcej w dalszej części artykułu.
  • Relatywnie niskie koszty finansowe – po uwzględnieniu wszystkich czynników można powiedzieć, że skorzystanie z usługi serwisowej firmy, w której kupiło się sprężarkę, jest najbardziej odpowiedzialnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Słuszność tego stwierdzenia nasila się, jeśli na terenie zakładu znajduje się więcej urządzeń od tego samego dystrybutora. To również wpływa na relatywne obniżenie kosztów finansowych.
  • Elastyczność – zdarza się niekiedy, że dla poprawnego funkcjonowania danego typu sprężarki konieczna jest wymiana jednego (lub więcej) z jej elementów. Jeśli usługę serwisu będzie wykonywała firma sprzedająca dany model sprężarki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że potrzebny element będzie można uzyskać bez jego dodatkowego zamawiania, które w znaczący sposób mogłoby wydłużyć proces naprawy. Taka sytuacja mogłaby przynieść katastrofalne skutki dla działania przedsiębiorstwa.

Co właściwie oznacza serwis sprężarki i co wpływa na jego cenę?

Warto zauważyć, że serwis ma nieco szersze znaczenie, niż aspekt, z którym jest najbardziej kojarzony. W języku angielskim słowo „service” oznacza „usługa”. W przypadku sprawowania pieczy nad sprężarką znacznie bardziej adekwatnym terminem jest natomiast „obsługa”. Poprzez tę definicję rozumie się znacznie więcej czynności, niż jedynie doraźne rozwiązywanie problemów. O tym, co ma zawierać się w danej umowie serwisu, będzie zależało jednak od spersonalizowanej umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Serwis urządzenia sprężarkowego może uwzględniać następujące aspekty:

  • Naprawa – jest to pierwszy aspekt kojarzący się z pojęciem serwisu. Naprawa może obejmować jedną wyszczególnioną część sprężarki, poszczególne jej obszary, a nawet całość. O tym, jakie działania okażą się niezbędne w tym zakresie, decyduje ekspert dokonujący przeglądu urządzenia.
  • Przegląd – poprawne funkcjonowanie sprężarki, a niekiedy całych układów pneumatycznych w dłuższej perspektywie warunkują regularne przeglądy okresowe. Pozwalają one na szybsze wykrycie wszelkich prawidłowości, które mogłyby spowodować wystąpienie awarii w przyszłości. Regularne przeglądy pozwalają na większe poczucie bezpieczeństwa względem urządzeń i redukcję prawdopodobieństwa poniesienia kosztów związanych z usterką sprężarki.
  • Monitoring – w zakres usługi, jaką jest serwis, wchodzi niekiedy także monitoring pracy sprężarek. Ma on na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy całego zakładu, jak i zoptymalizowanie wykorzystania potencjału urządzeniowego. Proces monitoringu może bowiem również wykrywać różnego rodzaju nieprawidłowości pracy sprężarki.
  • Profesjonalne doradztwo – rzetelne i fachowe informacje w branży, jaką jest pneumatyka, jest niezwykle cenna. Jej prawdziwą wartość można poznać jedynie poprzez osobiste doświadczenie w tym zakresie. Profesjonalne doradztwo przydaje się w momencie rozwoju firmy i potrzeby coraz większych, zoptymalizowanych inwestycji. Fachowa porada może być również zbawienna w przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

FAQ – najcześciej zadawane pytania

1. Od czego zależy cena serwisu sprężarki?

Ceny poszczególnych serwisów sprężarek mogą się znacząco różnić i nawet kilkakrotnie przewyższać swoją wartość. Jest to aspekt, w którym trudno nawet podać uśrednione przedziały cenowe, ponieważ wszystko zależy od typu urządzenia, stopnia usterki, rodzaju usługodawcy i umowy z nim zawartej.

2. Jakiego rodzaju serwis sprężarki warto wybrać?

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kompleksowej usługi serwisowej, oferowanej przez firmę, z której pochodzi sprężarka.

3. Jakie jest podstawowe przykazanie warunkujące długą żywotność urządzenia i pomyślność całego zakładu?

Źródło serwisu sprężarki powinno być ustalone na długo przed wystąpieniem awarii urządzenia.

Ile kosztuje naprawa sprężarek?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *