Wpływ negatywnych wpisów w BIK na możliwości uzyskania pożyczki gotówkowej

Badanie zdolności kredytowej i historii spłaty wcześniejszych zobowiązań jest niezbędnym elementem w procesie przyznawania kredytów i pożyczek. Większość konsumentów zdaje sobie sprawę z tego, że wymagania banków przy przyznawaniu kredytów są znacznie wyższe, niż w przypadku pożyczek z instytucji pozabankowych. Jeśli historia spłat naszych zobowiązań budzi wątpliwości, kredytu z banku nie otrzymamy. Jak natomiast negatywne wpisy w BIK wpływają na otrzymanie pożyczki gotówkowej?

Kryteria, jakie musi spełnić konsument, aby otrzymać pożyczkę gotówkową.

Pożyczka gotówkowa jest produktem finansowym oferowanym przez instytucje pozabankowe. Pomimo tego, że wymagania firm pożyczkowych są nieco niższe, niż w przypadku banków, konsument nadal musi budzić zaufanie pożyczkodawcy. Pod postacią zaufania kryje się odpowiednia zdolność kredytowa, a także odpowiedni przebieg wcześniejszych spłat.

Badanie zdolności kredytowej to inaczej ocena możliwości konsumenta do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w ustalonym umową terminie. Oprócz wysokości dochodów i kosztów związanych z życiem sprawdzane są koszty pozostałych obciążeń, jakie posiada konsument. W dużym stopniu zdolność kredytowa uzależniona jest również od wysokości pożyczki gotówkowej, o jaką stara się konsument i czasu, na jaki zawarta będzie umowa. Przypominamy, że im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata pożyczki, co pozwala uzyskanie wsparcia osobom o niższej zdolności kredytowej. Ocenie podlegają również takie parametry jak liczba osób tworzących gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym, forma i rodzaj zatrudnienia, wiek wnioskodawcy, czy jego wykształcenie. Oczywiście każda instytucja pożyczkowa indywidualnie ustala, jakie kryteria musi spełnić konsument, aby otrzymać pożyczkę. Ponadto, aby otrzymać pożyczkę, wnioskujący musi być pełnoletni, posiadać polskie obywatelstwo, posiadać aktualny dowód osobisty i znać swój numer PESEL. Składając wniosek przez Internet, niezbędny będzie również aktualny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Wniosek składany online wymaga również przejścia procesu weryfikacji tożsamości.

Wpływ negatywnych wpisów w BIK na możliwości uzyskania pożyczki gotówkowej

W poprzednim akapicie pisaliśmy o tym, że aby otrzymać pożyczkę gotówkową, klient musi oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej posiadać dobrą historię kredytową. Większość instytucji pozabankowych w ramach minimalizowania ryzyka kredytowego (niespłacenia pożyczki) sprawdza zatem bazy informacji kredytowej. Niemniej jednak każda firma pożyczkowa indywidualnie określa, jak ta historia musi wyglądać. Im większe mieliśmy problemy ze spłatą zadłużenia, tym trudniej będzie otrzymać pożyczkę. Biuro Informacji Kredytowej i pokrewne instytucje przechowują dane na temat wszystkich podjętych przez klienta zobowiązań. Informacje te dotyczą wysokości zadłużenia, okresu kredytowania, waluty kredytu, a także wszystkich opóźnień, jakie miały miejsce. Firma pożyczkowa, zanim udzieli informacji zwrotnej wnioskującemu o pożyczkę klientowi, wystosuje zapytanie do BIK odnośnie jego historii kredytowej. Na tej podstawie pracownik weryfikujący wniosek oceni, czy klient otrzyma pożyczkę i w jakiej wysokości.

Coraz częściej możemy się spotkać z pożyczkami sygnowanymi dopiskiem „bez baz” lub „bez BIK”, co oznacza, że pomimo negatywnej historii kredytowej, konsument może otrzymać niezbędne środki. Pracownicy firm pożyczkowych mają z góry określone kryteria, kiedy finansowanie może zostać zatwierdzone. Dlatego klient, który ma zdolność kredytową, ale posiada również negatywny wpis w BIK, może liczyć na przyznanie pożyczki. Tak jak wspomnieliśmy, wiele zależy od wewnętrznej polityki firmy i tego, jak faktycznie wyglądały te nieterminowe spłaty konsumenta. Zanim złożymy wniosek do firmy pożyczkowej, możemy wykupić raport na nasz temat w BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *