Ile kosztuje naprawa sprężarek?

Ceny napraw sprężarek są uzależnione od wielu czynników, a ich wartości mogą się w znaczącym stopniu różnić. Warto jednak zauważyć, że nie jest to aspekt, w którym opłaca się obierać strategie oszczędnościowe, bo nawet słona opłata za naprawę sprężarki może uchronić przedsiębiorstwo przed znacznie większymi stratami finansowymi. O tym, co wpływa na zróżnicowane ceny serwisu urządzenia, jakim jest sprężarka, opowiemy w niniejszym wpisie.

Naprawa sprężarek – na czym polega jej specyfika?

Wszystkie kwestie związane z naprawą sprężarki warto ustalić już na długo wcześniej przed ewentualnym wystąpieniem awarii urządzenia. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie godnego zaufania serwisanta w momencie gdy każda godzina przestoju pracy sprężarki może generować horrendalne straty finansowe dla firmy. Awaria urządzenia powiązanego z układem pneumatycznym zatrzymuje procesy produkcyjne, na co przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogą sobie pozwolić. Szybkie rozwiązanie problemu w tego typu przypadkach jest niezwykle istotne i należy do podstawowych zasad odpowiedzialnego zarządzania.

Ile powinna trwać i kosztować standardowa naprawa sprężarki?

Szybkość działania w kwestii serwisu sprężarki jest niezwykle ważna. Można nawet powiedzieć, że jest to jeden z głównych czynników świadczących o poziomie jakości tej usługi. Standardowa usługa naprawy sprężarki powinna przebiegać w czasie krótszym niż 24 godziny. Czas dłuższy od wspomnianego mógłby przysporzyć firmie straty materialne trudne do zrekompensowania. Co więcej, sama możliwość zgłoszenia awarii powinna również być dostępna o każdej porze dnia i nocy. Podczas podpisywania umowy serwisowej, szczególnie warto mieć to na uwadze.

Co wpływa na cenę usług serwisowych sprężarek – na jakie rozwiązanie warto postawić?

Posiadanie zaufanego serwisanta jest kluczem do sukcesu. Zazwyczaj zaleca się podpisywanie umów serwisowych z punktami, od których pochodzi sprzęt. Jest to uzasadnione kilkoma następującymi argumentami:

  • Znajomość konstrukcji i specyfikacji danego modelu sprężarki – nie da się ukryć, że najlepszym specjalistą od określonego typu sprężarki, będzie ten, który ją sprzedaje. Skuteczność jego serwisu wynika natomiast nie tylko z dogłębnej wiedzy na temat danego rodzaju urządzenia, ale doświadczenia zebranego podczas serwisowania sprzętu innych klientów. Takie kompetencje pozwalają na szybkie rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.
  • Nawiązanie umowy serwisowej – umowę serwisową najczęściej podpisuje się już w trakcie zakupu danej sprężarki. Zazwyczaj zawiera ona informacje względem tego, do czego zobowiązuje się usługodawca w określonych jednostkach czasowych. Kompleksowość i bezpieczeństwo tego rozwiązania jest ekonomicznie niezwykle opłacalna dla każdego przedsiębiorcy.
  • Rzetelność i wiarygodność – na poczucie bezpieczeństwa w zakresie nawiązania umowy serwisowej z firmą macierzystą ma jeszcze jeden, znaczący czynnik. Powierzając przegląd i naprawę awarii ekspertowi z miejsca zakupu sprężarki, możemy mieć pewność, że będzie ona zgodna ze stanem faktycznym urządzenia i nie zostaniemy naciągnięci na nadprogramowe i nieuzasadnione koszty. Zdarza się bowiem, że niektórzy specjaliści naciągają lub wyolbrzymiają skutki awarii sprężarki, by zwiększyć rachunek za serwis. W przypadku firmy, która sprzedała dany model sprężarki, ta strategia jest kompletnie nieopłacalna, choćby ze względu na gwarancję, która go obejmuje lub typ umowy serwisowej.
  • Typ umowy serwisowej może mieć różny charakter w zależności od usługodawcy. W większości przypadków jest jednak tak, że za usługę serwisową płaci się w zryczałtowanej formie. Warto jednak mieć na uwadze, że pod pojęciem serwis kryje się znacznie więcej usług, o których opowiemy nieco więcej w dalszej części artykułu.
  • Relatywnie niskie koszty finansowe – po uwzględnieniu wszystkich czynników można powiedzieć, że skorzystanie z usługi serwisowej firmy, w której kupiło się sprężarkę, jest najbardziej odpowiedzialnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Słuszność tego stwierdzenia nasila się, jeśli na terenie zakładu znajduje się więcej urządzeń od tego samego dystrybutora. To również wpływa na relatywne obniżenie kosztów finansowych.
  • Elastyczność – zdarza się niekiedy, że dla poprawnego funkcjonowania danego typu sprężarki konieczna jest wymiana jednego (lub więcej) z jej elementów. Jeśli usługę serwisu będzie wykonywała firma sprzedająca dany model sprężarki, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że potrzebny element będzie można uzyskać bez jego dodatkowego zamawiania, które w znaczący sposób mogłoby wydłużyć proces naprawy. Taka sytuacja mogłaby przynieść katastrofalne skutki dla działania przedsiębiorstwa.

Co właściwie oznacza serwis sprężarki i co wpływa na jego cenę?

Warto zauważyć, że serwis ma nieco szersze znaczenie, niż aspekt, z którym jest najbardziej kojarzony. W języku angielskim słowo „service” oznacza „usługa”. W przypadku sprawowania pieczy nad sprężarką znacznie bardziej adekwatnym terminem jest natomiast „obsługa”. Poprzez tę definicję rozumie się znacznie więcej czynności, niż jedynie doraźne rozwiązywanie problemów. O tym, co ma zawierać się w danej umowie serwisu, będzie zależało jednak od spersonalizowanej umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Serwis urządzenia sprężarkowego może uwzględniać następujące aspekty:

  • Naprawa – jest to pierwszy aspekt kojarzący się z pojęciem serwisu. Naprawa może obejmować jedną wyszczególnioną część sprężarki, poszczególne jej obszary, a nawet całość. O tym, jakie działania okażą się niezbędne w tym zakresie, decyduje ekspert dokonujący przeglądu urządzenia.
  • Przegląd – poprawne funkcjonowanie sprężarki, a niekiedy całych układów pneumatycznych w dłuższej perspektywie warunkują regularne przeglądy okresowe. Pozwalają one na szybsze wykrycie wszelkich prawidłowości, które mogłyby spowodować wystąpienie awarii w przyszłości. Regularne przeglądy pozwalają na większe poczucie bezpieczeństwa względem urządzeń i redukcję prawdopodobieństwa poniesienia kosztów związanych z usterką sprężarki.
  • Monitoring – w zakres usługi, jaką jest serwis, wchodzi niekiedy także monitoring pracy sprężarek. Ma on na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy całego zakładu, jak i zoptymalizowanie wykorzystania potencjału urządzeniowego. Proces monitoringu może bowiem również wykrywać różnego rodzaju nieprawidłowości pracy sprężarki.
  • Profesjonalne doradztwo – rzetelne i fachowe informacje w branży, jaką jest pneumatyka, jest niezwykle cenna. Jej prawdziwą wartość można poznać jedynie poprzez osobiste doświadczenie w tym zakresie. Profesjonalne doradztwo przydaje się w momencie rozwoju firmy i potrzeby coraz większych, zoptymalizowanych inwestycji. Fachowa porada może być również zbawienna w przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

FAQ – najcześciej zadawane pytania

1. Od czego zależy cena serwisu sprężarki?

Ceny poszczególnych serwisów sprężarek mogą się znacząco różnić i nawet kilkakrotnie przewyższać swoją wartość. Jest to aspekt, w którym trudno nawet podać uśrednione przedziały cenowe, ponieważ wszystko zależy od typu urządzenia, stopnia usterki, rodzaju usługodawcy i umowy z nim zawartej.

2. Jakiego rodzaju serwis sprężarki warto wybrać?

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kompleksowej usługi serwisowej, oferowanej przez firmę, z której pochodzi sprężarka.

3. Jakie jest podstawowe przykazanie warunkujące długą żywotność urządzenia i pomyślność całego zakładu?

Źródło serwisu sprężarki powinno być ustalone na długo przed wystąpieniem awarii urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *