Sprawdź, czy przysługuje ci świadczenie pielęgnacyjne

Opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga dużego poświęcenia i wielu wyrzeczeń, a jednym z nich jest rezygnacja z wykonywania pracy zarobkowej. Utrata podstawowego źródła utrzymania sprawia, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować i nie możemy zapewnić odpowiedniego bytu osobie, którą się opiekujemy. Osoba, która zrezygnowała z pracy, aby podjąć się opieki nad chorym członkiem swojej rodziny, może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. W celu jego otrzymania należy spełnić szereg warunków i muszą zaistnieć pewne okoliczności. Kiedy możesz się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne i jakie warunki musisz spełnić?

Kto może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z prawem, o świadczenie pielęgnacyjne może wystąpić matka, ojciec lub osoba na której spoczywa obowiązek alimentacyjny (opiekunowie dziecka, rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, która z mocą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawuje opiekę). Opieka ta polega na sprawowaniu stałej lub długotrwałej opieki nad osobą, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego funkcjonowania. Taka ograniczona lub całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji powinna być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym zawarty jest zapis o konieczności całodobowej opieki.

Rzadko się zdarza, że świadczenie takie zostaje przyznane również osobom dalej spokrewnionym z osobą niepełnosprawną. Prawo daje jednak daje im możliwość odwołania się od decyzji gminy do samorządowego kolegium odwoławczego, a przy negatywnej odpowiedzi – mogą skierować sprawę do sądu administracyjnego.

Jednym z podstawowych wymagań w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest formalna rezygnacja z wykonywania pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Nie może ona ani wykonywać żadnej pracy, ani poszukiwać pracy, powinna też wyrejestrować się z urzędu pracy jako osoba bezrobotna. W celu sprawdzenia, czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne faktycznie ma zamiar sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, gmina może zweryfikować wszystkie informacje za pomocą wywiadu środowiskowego. Zebrane informacje pozwolą wydać pozytywną opinię i rozpocząć procedurę wypłaty świadczenia lub jej zaniechać.

Czy świadczenie pielęgnacyjne może nie zostać przyznane?

Zdarzają się okoliczności, w których osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego otrzyma odpowiedź negatywną, ponieważ nie będzie w stanie spełnić określonych wymagań. Gmina może nie zgodzić się na wypłatę świadczenia osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń czy zasiłków. Prawo do niego traci też osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę oraz osoba uprawniona do otrzymywania podobnego świadczenia przyznanego za granicą.

Jeśli osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim z osobą, która nie ma wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, również nie otrzyma takiego świadczenia. Podobnie jest z osobami przebywającymi w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczej, czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Z danych wynika, że niemal 90% wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jest odrzucanych po wstępnym rozpatrzeniu przez urzędy. Sama procedura rozpatrywania sprawy jest bardzo długotrwała i konieczne jest złożenie wielu dokumentów. Aby znacznie skrócić czas oczekiwania na na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i nie martwić się o kwestie formalne, warto powierzyć swoją sprawę specjalistom z kancelarii odszkodowawczych, którzy dzięki ogromnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu wybiorą dla nas najlepsze rozwiązanie i możliwie szybko załatwią wszystkie sprawy za nas.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 roku wynosi 1971 zł miesięcznie. To więcej o 141 zł niż w ubiegłym roku i o 671 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Ten wzrost wysokości świadczenia względem lat ubiegłych jest związany bezpośrednio ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, wraz ze wzrostem pensji minimalnej wzrasta również świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *