Kilometrówka – co to jest?

Kilometrówka to określenie z jakim niezwykle wielokrotnie napotyka się wielu inwestorów. Jest to rodzaj obliczania używania pojazdu prywatnego przez samego przedsiębiorcę do celów służbowych, jak również przez zatrudnionych przez niego ludzi. Rozwiązanie jest niezwykle funkcjonalne oraz pozwoli na stosunkowo wyrównane prowadzenie rozliczeń, a co za tym idzie ułatwia prowadzenie w tym obszarze rachunkowości.

Co to jest kilometrówka

Kilometrówka jest to ewidencja przebiegu samochodu, jaka musi być przeprowadzana przez osoby posługujące się samochodem prywatnym do celów firmowych w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Służy przede wszystkim rozliczeniu paliwa używanego do celów firmowych. Dzięki owej ewidencji można wykorzystane paliwo zakwalifikować do wydatków prowadzenia działalności, i co za tym idzie, można trochę zmniejszyć sobie podstawę opodatkowania.

Kiedy można prowadzić kilometrówkę?

Ewidencja przebiegu samochodu winna być prowadzona wtedy, kiedy w spółce stosowany jest prywatny samochód, stanowiący własność przedsiębiorcy, pracownika czy osoby trzeciej. Innymi słowy kilometrówka jest wykorzystywana, kiedy używany pojazd nie został wpisany do ewidencji środków trwałych w spółce. W ramach limitu kilometrówki można rozliczać samochód, jaki:

– stanowi wyposażenie spółki (nie jest uwzględniany w środkach trwałych spółki),

– stanowi własność prywatną,

– jest stosowany na bazie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Obowiązujące stawki w limicie kilometrówki

Należy jednakże mieć na względzie, iż prowadzenie kilometrówki nie zwalnia przedsiębiorcy z potrzeby dokumentowania kosztów połączonych z obsługą auta. Ponieważ do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie te wydatki, jakie zostały rzeczywiście poniesione w związku z wykorzystywaniem konkretnego pojazdu w prowadzonej działalności. Wysokość tych wydatków ustala się na bazie faktur oraz rachunków. Kilometrówka nie jest dowodem poniesienia kosztu. Na jej bazie ustala się tylko limit kosztów połączonych z użytkowaniem auta, jakie można zakwalifikować do kosztów podatkowych. Limit tenże wyznacza się przez pomnożenie liczby przebytych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *