Problemy w zarządzaniu kadrami

Obecnie wiele firm zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw boryka się z problemami dotyczącymi kadr oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Często są one spowodowane niewłaściwym doborem pracowników w dziale Human Resources czy też źle ustalonymi procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Warto zatem wiedzieć jakie są najczęściej spotykane problemy w zarządzaniu kadrami oraz co consulting HR może zrobić, aby im zapobiegać lub je niwelować.

Jakie są najczęściej spotykane problemy w zarządzaniu kadrami?

W praktyce Dział Kadr (inaczej dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi) w każdej firmie zajmuje się realizowaniem takich zadań jak określenie strategii lub polityki personalnej dla każdego pracownika, określenie celów oraz metod planowania pracy dla każdego pracownika, rekrutację nowych pracowników oraz ich odpowiednie umiejscowienie czy też zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla całego personelu. Z racji tak dużego zakresu obowiązków powstają liczne problemy dotyczące zarządzania kadrami.

Na podstawie dostępnych danych oraz najświeższych badań można śmiało stwierdzić, iż występuje kilka problemów, które są coraz częściej spotykane w wielu firmach z różnych branż. Można do nich zaliczyć na przykład problemy ze wspieraniem strategii rozwoju Firmy. Polega  on na tym, iż pracownicy nie mają dostępu do procedur lub nie są wystarczająco wyszkoleni, aby móc prognozować i wdrażać projekty rozwoju personelu pracowniczego. Innym również częstym i istotnym problemem jest brak wystarczającej motywacji pracowników. Jeżeli nieustannie zwiększa się liczbę zadań oraz projektów zlecanych dla danego pracownika bez odpowiednich czynników, które mogłyby mu pomóc się zaangażować, ten po krótkim czasie traci motywację do pracy. To z kolei przekłada się na mniejszą efektywność i zwiększa czas wykonywanych zadań.

Jakie są potencjalne rozwiązania tego typu problemów?

Wbrew obiegowej opinii istnieje kilka sposobów na radzenie sobie z problemami kadrowymi. Jednym z nich jest consulting HR (inaczej doradztwo personalne). Polega ono na współpracy pomiędzy działem kadr lub poszczególnymi grupami pracowników w danej Firmie a doradcą ds. rozwoju osobistego, lub coachem motywującym. Do zadań takiej osoby należy m.in. ustalenie polityki strategicznej oraz głównych zadań i projektów, nad którymi ma pracować następnie dział zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie taki doradca określa cele zawodowe wybranych pracowników oraz motywuje ich do osiągania założonych celów.

Consulting HR jest jednym z najlepszych i niekiedy jedynym słusznym rozwiązaniem problemów powstałych w dziale kadr. Dzięki jego pomocy jest on w stanie odpowiednio ustawić relacje pomiędzy kadrą zarządczą a personelem pracowniczym. Z danych wynika również, iż coraz więcej Firm zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji korzysta z usług profesjonalnych doradców ds. HR. Dzięki temu w szybki i prosty sposób można zniwelować nawet największe problemy powstałe na płaszczyźnie pomiędzy działem kadr a pracownikami danego przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy z grupaprogres.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *