Pierwszy w UE program gwarancji spłat limitów faktoringowych. Unikalne rozwiązanie BGK w tarczy antykryzysowej.

Aby wesprzeć firmy, które borykają się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Polskim Związkiem Faktorów stworzył pionierskie na skalę Europy rozwiązanie — program gwarancji spłat limitów faktoringowych. Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Program gwarancji spłat limitów faktoringowych jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK. Jego głównym celem jest wsparcie firm działających w warunkach pandemii COVID-19. Ma pomóc poprawie płynności finansowej oraz ułatwić dostęp do usług faktoringu firmom, które chcą lepiej zarządzać swoimi należnościami i np. szybciej otrzymywać płatności za faktury. .

Program gwarancji spłat limitów faktoringowych — jak to działa?

To innowacyjne rozwiązanie, niepraktykowane dotychczas w żadnym z krajów UE. To, co różni je od tradycyjnego faktoringu, to formuła dzielenia ryzyka limitów faktoringowych pomiędzy faktorów a BGK. W formie gwarancji BGK zabezpiecza do 80% wartości limitu faktoringowego. Przedmiotem gwarancji sa limity faktoringowe udzielane przez faktorów jako faktoring z regresem lub faktoring odwrotny.

Dużą zaletą programu są atrakcyjniejsze od standardowych ofert faktoringowych warunki finansowania. Dzięki gwarancji BGK limity faktoringowe mogą mieć:

 • niższe koszty;
 • wyższe kwoty limitów faktoringowych aż do – 250 mln zł);
 • dłuższe okresy finansowania (okres gwarancji do 24 miesięcy).

Info: całkowita wartość limitów zabezpieczonych przez BGK może wynieść 14,4 mld zł, a udzielonych gwarancji 11,5 mld zł.

Kto może skorzystać z programu?

Program gwarancji spłat faktoringowych jest dostępny dla firm korzystających z faktoringu. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa działające w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu .

Info: przedsiębiorcy mogą korzystać programu gwarancji faktoringowych do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek mogą złożyć u jednego z faktorów:

Obecnie BGK współpracuje z 14 faktorami:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. DNB Bank Polska S.A.
 8. ING Commercial Finance Polska S.A
 9. KUKE Finance S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGo S.A.
 14. Santander Factoring sp. z o.o.

Gwarancje z pakietu pomocowego BGK to nie tylko faktoring

Program gwarancji spłat limitów faktoringowych jest jednym z elementów gwarancyjnych pakietu pomocowego BGK. Pozostałe to np.: gwarancje de minimis, gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancja Biznesmax z dotacją, gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis to bardzo dobrze znane firmom z sektora MSP narzędzie. Świadczą o tym liczby. Od 2013 roku, czyli od startu programu, skorzystało z niego prawie 180 tys. przedsiębiorców! Gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki zmianom wprowadzonym do warunków udzielenia gwarancji firmy dotknięte skutkami pandemii (także te z krótką historią kredytową i bez wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu) mogą uzyskać gwarancję bez prowizji, o zwiększonym zakresie (do 80 proc. kwoty kredytu zamiast 60 proc.) i na dłuższy okres (do 39 miesięcy, zamiast 27 miesięcy), zwiększając szansę na utrzymanie płynności finansowej i rozwój.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja, która może zabezpieczyć kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt udzielany w formie linii kredytowej z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej średniej lub dużej firmy. Jej maksymalna wysokość to aż 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Gwarancja jest udzielana na maksymalnie 27 miesięcy i obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, nie uwzględniając odsetek i dodatkowych kosztów okołokredytowych.

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Gwarancja Biznesmax z dotacją to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Dzięki gwarancji przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie jako spłatę części lub całości zapłaconych odsetek od kredytu. Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro.

Ważne: na czas pandemii gwarancją może objąć także kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do końca 2020 r. Taką gwarancję można otrzymać w ramach pomocy de minimis.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych z dopłatą do oprocentowania

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych to produkt skierowany do gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Gwarancja umożliwia lepszy dostęp do finansowania kredytowego na korzystniejszych warunkach, a także umożliwia zmniejszenie ponoszonego przez kredytobiorcę kosztu odsetek od kredytu poprzez pokrycie przez BGK części lub całości należnych odsetek od kredytu obrotowego. Taka spłata odsetek to właśnie dopłata do oprocentowania.

Zakres gwarancji to maksymalnie 80% kwoty kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący. Gwarancja jest udzielana bez opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *