Jak się starać o odszkodowanie dla rowerzysty za potrącenie?

Wypadki z udziałem rowerzystów są w dzisiejszych czasach coraz częstsze. Nie ma w tym nic dziwnego – coraz więcej osób wybiera właśnie ten środek komunikacji, a ruch samochodowy również jest bardziej intensywny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest również niedostateczne dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb rowerzystów. Niezależnie od przyczyny wypadku, jeżeli nie wydarzył się on z winy rowerzysty, to może się on starać o odszkodowanie. Jak je uzyskać i co warto wiedzieć na ten temat?

Kiedy rowerzyście należy się odszkodowanie?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że rowerzysta jest na drodze pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. Dotyczą go więc takie same obowiązki i prawa, jak innych uczestników. Z punktu widzenia przepisów prawa drogowego nie ma więc różnicy pomiędzy rowerzystą a kierowcą samochodu, który poniósł szkodę w wypadku i sposób postępowania jest w zasadzie taki sam. Problemem jest raczej podejście wielu kierowców do tego tematu. Potrącenie rowerzysty traktowane jest często w osobnych kategoriach, jako coś o wiele mniej groźnego od kolizji dwóch aut.

Zgodnie z prawem, odszkodowanie dla rowerzysty należy mu się wtedy, kiedy nie jest on sprawcą, tylko ofiarą wypadku. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie można ustalić jednoznacznie sprawcy. Opinia policjantów, którzy przybyli na miejsce wypadku niekoniecznie musi być wiążąca, a sprawy tego typu często kończą się w sądzie. Zasada jest jednak prosta – jeżeli rowerzysta nie jest sprawcą wypadku i odniósł w nim jakąkolwiek szkodę, to należeć będzie mu się odpowiednie odszkodowanie.

Co dokładnie należy się potrąconemu rowerzyście?

Tak samo, jak w przypadku każdego innego rodzaju kolizji, odszkodowanie należy się przede wszystkim za poniesioną szkodę. Może to być na przykład uszczerbek na zdrowiu, przy czym jego efekty muszą trwać dłużej niż siedem dni. Poszkodowanemu rowerzyście należy się tu przede wszystkim opłacenie kosztów opieki zdrowotnej, późniejszego leczenia (w tym kosztów stosowanych leków) i ewentualnej rehabilitacji. Nie należy zapominać, że leczenie nie musi obejmować wyłącznie obrażeń fizycznych. Jeżeli rowerzysta doznał trwałego urazu psychicznego, to może również starać się odszkodowanie związane z kosztami odpowiedniej terapii.

W sposób oczywisty, odszkodowanie za potrącenie rowerzysty obejmować musi również koszty związane z uszkodzeniem albo zniszczeniem roweru. Sprawca wypadku powinien pokryć całkowity koszt jego naprawy (przywrócenia do stanu sprzed wypadku), a jeżeli nie jest to możliwe, to musi on pokryć koszt zakupu nowego. Warto pamiętać, że rower to nie wszystko, co może ulec zniszczeniu na skutek wypadku. Potrąconemu rowerzyście należy się również odszkodowanie z tytułu zniszczenia odzieży, rowerowych akcesoriów, czy czegokolwiek, co miał przy sobie w czasie wypadku.

Trzeba wiedzieć o jeszcze jednej kategorii rzeczy, za które można starać się o zadośćuczynienie. Jeżeli na skutek wypadku rowerzysta jest przez pewien czas całkowicie albo częściowo niezdolny do wykonywania pracy i przyczynia się to do jej utraty, albo zmniejszenia zarobków, to może również żądać od sprawcy odszkodowania za poniesione straty tego rodzaju.

Jak starać się o odszkodowanie za potrącenie?

Przede wszystkim wypadek musi zostać odpowiednio udokumentowany. W najprostszej sytuacji uczestnicy kolizji sporządzają odpowiedni protokół, w którym sprawca podaje swoje dane, dane swojego ubezpieczenia i zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez rowerzystę szkód. W niektórych przypadkach kierowca samochodu i rowerzysta mogą również dogadać się z pominięciem ubezpieczalni i ustalić na miejscu odpowiednią kwotę odszkodowania.

Jednak często nie jest tak prosto, a wina za spowodowanie wypadku jest rzeczą, co do której uczestnicy się nie zgadzają. Należy wtedy wezwać policję, która rozstrzygnie spór pomiędzy uczestnikami kolizji. Często również to nie wystarcza, a sprawy znajdują swój finał w sądzie. Czasem zaangażowanie prawnika może pomóc uzyskać odszkodowanie na etapie postępowania przedsądowego.

Wypadek, a przede wszystkim wszelkie poniesione szkody, muszą być jednak odpowiednio udokumentowane. Potrącony rowerzysta powinien więc udać się na pogotowie i poddać szczegółowym badaniom. Musi również zgromadzić wszelką dokumentację medyczną i opinie lekarskie związane z problemami zdrowotnymi zaistniałymi wskutek wypadku. Należy również udokumentować wszelkie uszkodzenia posiadanych przez siebie w trakcie wypadku rzeczy – najlepiej jest w tym celu uzyskać odpowiedni protokół od policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *