Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem – najważniejsze informacje

Podczas rozliczeń między przedsiębiorcami, a nabywcami usług i towarów często dochodzi do zapłaty zaliczki jeszcze przed realizacją usługi, czy też dostawą towaru. Niekiedy przedsiębiorcy są zobowiązani również do zastosowania procedury odwrotnego obciążenia. Co w przypadku, jeśli zakup towarów dokonano z zastosowaniem tej procedury oraz została wystawiona faktura zaliczkowa? O tym opowiemy poniżej

Odwrotne obciążenie – co to takiego?

Podczas odwrotnego obciążenia poprzedzonego fakturą zaliczkową pojawia się problem kiedy należny rozliczyć podatek VAT. Dlatego też sprawdź więcej informacji o tym, jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem. Aby zrozumieć proces postępowania, warto najpierw poznać, czym jest obciążenie odwrotne. Jest to więc przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku VAT z przedsiębiorcy, na nabywcę usługi, czy też towaru. Jednak zakres sytuacji, co do takiego postępowania jest ściśle określony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz załączniku nr 14 tej samej ustawy. Dodatkowo muszą zostać spełnione takie warunki jak:

  • podatnik dokonujący dostawy towarów nie może być zwolniony od podatku ze względu na obroty do 200 tys. PLN
  • nabywca towaru nie może być zwolniony od podatku – musi być czynnym podatnikiem
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Podatnik, który jest również nabywcą towaru ze względu na odwrotne obciążenie musi rozliczać podatek VAT od zakupionego towaru po stronie podatku należnego oraz naliczonego. Jest to związane z sytuacją, kiedy towary zakupione przez nabywcę, są przez niego wykorzystywane do czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej którą prowadzi. Warto wiedzieć, że w takim przypadku wartość podatku VAT do rozliczenia jest neutralna. Obowiązek podatkowy po stronie podatku należnego powstaje w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi. Jednak warto pamiętać, że jeśli wcześniej dokonano wpłaty zaliczki, to obowiązek podatkowy powstaje już w momencie jej płatności. W przypadku podatku naliczonego mamy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość, która wynika z faktury w okresie rozliczenia. Oznacza to, że można wnioskować o obniżenie podstawy opodatkowania za okres, kiedy to powstał obowiązek podatkowy. Jednak warto też wiedzieć, że takiego odliczenia nie można dokonać zbyt wcześnie. Odliczenie podatku może zostać dokonane tylko za okres, kiedy nabywca otrzymał fakturę za daną usługę, czy towar.

Jak rozliczyć fakturę zaliczkową z obciążeniem odwrotnym?

Jeśli faktura zaliczkowa była wystawiona w ramach transakcji z odwrotnym obciążeniem, to sprzedawca musi na fakturze zaliczkowej umieścić odpowiednią adnotację. Jest nią informacja mówiąca o formie opodatkowania „nie podl”, „VAT rozlicza nadawca” lub „OO” – czyli obciążenie odwrotne. Jednocześnie należy umieścić jasną informację, że podatnikiem jest nabywca. Pamiętajmy również, że to nabywca jest odpowiedzialny w takim przypadku za prawidłowe ustalenie stawki VAT na podstawie PKWiU. Co więcej, faktura zaliczkowa za odwrotne obciążenie musi być przez nabywcę rozliczona w dacie opłacenia zaliczki. Dlatego też rozliczenie podatku z takiej transakcji powinno nastąpić w deklaracji za VAT, która jest składana za okres rozliczeniowy, podczas którego miała miejsce zapłata zaliczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *